Onderzoek 9292OV

Tot vrijdag 28 januari 2011 was het mogelijk om reistijd berekeningen via 9292OV uit te voeren. Rond die datum sloot REISinformatiegroep bv.  de toegang tot 9292OV voor AfstandBerekenen.nl af.

9292OV biedt zelf onder de naam REISinformatiegroep bv. een soortgelijke dienst als AfstandBerekenen aan, helaas alleen met menselijke tussenkomst en een andere prijsstelling. Voor AfstandBerekenen.nl is het vooralsnog financieel niet haalbaar om de gevraagde licentiekosten van €649 per jaar af te dragen aan REISinformatiegroep bv. AfstandBerekenen.nl zou per 9292OV berekening 63 credits in rekening moeten brengen om deze licentiekosten te kunnen betalen en verwacht dat de afname van berekeningen via 9292OV derhalve nihil zal zijn.

Tot nader order is berekenen via 9292OV derhalve niet mogelijk. Zie voor een nadere toelichting onderstaand chronologisch verslag. Heeft u een financieel voorstel om de licentiekosten af te dragen, te delen met andere afnemers of een afname van een bepaald aantal credits te garanderen, neem dan contact op met AfstandBerekenen.nl.

Als alternatief kan Google Transit gebruikt worden door als provider “Google” op te geven – deze service is sinds zondag 30 januari 2011 geïntegreerd in AfstandBerekenen.nl. De resultaten zullen wel verschillen met die van 9292OV. Bekijk de mogelijkheden op http://maps.google.com/transit.

Chronologisch verslag vanaf storingsmelding 28 januari 2011

De chronologische gang van zaken vanaf vrijdag 28 januari 2011 is dat een gebruiker van AfstandBerekenen rapporteerde dat 9292OV als dataprovider niet meer functioneerde. Gelijktijdig was een een storing aan de Google App Engine kant (slechte performance). Een aantal uren later leek alles weer normaal te functioneren.

Op zondag 30 januari 2011 rapporteerde een andere gebruiker van AfstandBerekenen dat dataprovider 9292OV niet meer functioneerde. Nader onderzoek wees uit dat REISinformatiegroep bv, eigenaar van de merknaam 9292OV, het IP adres van AfstandBerekenen.nl heeft afgesloten en vraagt om contact om zakelijk gebruik te bespreken.

Op maandag 31 januari 2011 heeft AfstandBerekenen contact opgenomen met de REISinformatiegroep bv. De intiële reactie was dat het beleid omtrent het afsluiten van IP-adressen in december 2010 is herzien maar nog niet geëffectueerd. Op basis van dit nieuwe beleid zou het IP-adres wellicht worden gedeblokkeerd. Toen de mogelijke groei van AfstandBerekenen.nl duidelijk werd na toelichting van de dienst werd de dienst als apart geval bekeken.

Later die dag koppelde REISinformatiegroep bv. via e-mail terug “We hebben besloten uw ip adres nog niet vrij te geven.”. De medewerker die het partnerschap met AfstandBerekenen verder zou onderzoeken was helaas pas woensdag 2 februari 2011 weer aanwezig. AfstandBerekenen heeft via e-mail direct gevraagde informatie gegeven en met het oog op de samenwerking gevraagd om “spoedige vrijgave van het IP-adres van de server (72.14.194.65)”.

Maandag 7 februari 2011 heeft AfstandBerekenen contact opgenomen met REISinformatiegroep bv. De betrokken medewerker was in vergadering. Dinsdag 8 februari 2011 leverde telefonisch contact een financieel voorstel op van REISinformatiegroep bv. Het financiële voorstel tot samenwerking bedraagt een licentie van €649 per jaar bovenop een prijs per berekening. De kosten per reisadvies zijn €0,50 en vanaf 100.000 berekeningen €0,30.

Voor de beeldvorming: in 2010 zijn er ongeveer 5.000 OV-reistijd berekeningen gemaakt. Om de licentiekosten eruit te halen en €0,01 per berekening over te houden voor ondersteuning, ontwikkeling en serverkosten van AfstandBerekenen.nl zou de kostprijs €0,63 per berekening bedragen. Als er vervolgens geen 5.000 berekeningen worden gemaakt (een kans die AfstandBerekenen hoog acht met deze prijsstelling) dan blijft een kostenpost van €649 licentiekosten over.

Tijdens het telefoongesprek  heeft AfstandBerekenen kenbaar gemaakt dat dit voorstel niet lijkt op samenwerking maar om het om zeep helpen van de 9292OV mogelijkheid in AfstandBerekenen en aangestuurd op een nieuw voorstel met lineaire, lagere kosten wegens de schaal en aard van de dienstverlening en het feit dat menselijke tussenkomst in principe niet nodig is.

REISinformatiegroep bv. heeft dit voorstel tot samenwerking met deze strekking intern bespreken. Op maandag 14 februari 2011 ontving AfstandBerekenen van REISinformatiegroep bv. via e-mail exact hetzelfde voorstel als telefonisch besproken. Woensdag 16 februari 2011 heeft AfstandBerekenen telefonisch contact opgenomen om te vragen of er geen vergissing in het spel is maar helaas waren de betrokken medewerkers respectievelijk in vergadering en afwezig. AfstandBerekenen heeft dezelfde boodschap nogmaals achtergelaten. Op 23 februari 2011 heeft AfstandBerekenen wederom contact opgenomen waarna later op de dag telefonisch contact werd opgenomen. Tijdens dit gesprek werd bevestigd dat het voorstel juist is verstuurd. Een ander financieel plan met lineaire kosten voor AfstandBerekenen.nl is met het oog op de eigen batch dienstverlening niet interessant.

Op 29 mei 2011 berichtte Nu.nl: “Ov-informatieverstrekker 9292 gaat komend najaar data van openbaarvervoerbedrijven vrijgeven”. Het is nog onduidelijk welke gegevens worden vrijgegeven maar er is hoop 🙂